მოგესალმებით:
სტუმარი_40187
სისტემაში შესვლა
პუბლიკაციები კონტაქტი პროფილი კურსები ქვიზი
დასაქმებულთა დაცვის პრინციპები


რა პირობებია აუცილებელი დემოკრატიულ სახელმწიფოში ღირსეული დასაქმების უზრუნველსაყოფად?