მიმდინარეობს ვებ-გვერდის რეოგრანიზაცია


შესრულდა      ნაწილობრივ შესრულდა      არ შესრულებულა  


ასოცირების განრიგი


2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030